จัดการกับ GPO ทำแบบไหน

ขั้นตอนที่ : ลิงก์ GPO เพื่อบังคับใช้นโยบาย OU

เป็นการบังคับใช้นโยบายที่กำหนดไว้ใน GPO ให้ลิงก์ส่งผลไปยัง OU (Organizational Unit) และออบเจ็กต์ภายใต้ OU ทั้งหมด

  1. ที่หน้าต่าง Group Policy Management ให้คิลกที่ OU ที่จะกำหนดนโยบาย ยกตัวอย่าง แผนกผลิต และเลือกคำสั่ง Link an Existing GPO เพื่อลิงก์รับนโยบายมาจาก GPO
  2. ปรากฏหน้าต่าง Select GPO ให้เลือก GPO ที่ต้องการ ในที่นี้คือ Production Policy และคลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  3. คลิกที่ OU แผนกผลิต จะแสดง GPO ที่สร้างไว้ถูกลิงก์บังคับใช้นโยบายกับ OU นี้

จัดการกับ GPO

หลังจากได้รู้วิธีการสร้าง GPO การกำหนดนโยบายใน GPO และลิงก์ GPO เพื่อบังคับใช้นโยบายแล้ว เราสามารถจัดการกับ GPO ได้ดังนี้

การสร้าง GPO พร้อมกับลิงก์บังคับใช้นโยบายโดยตรง

เป็นการสร้าง GPO บนคอนเทนเนอร์ที่ต้องการบังคับใช้นโยบายโดยตรง โดยให้เราคลิกขวาตรงคอนเทนเนอร์ที่ต้องการบังคับใช้นโยบายและเลือก Create a GPO in this domain, and Link it here จะแสดง GPO ลิงก์อยู่ในคอนเทนเนอร์นั้น

ควบคุมการทำงานของ GPO

เราสามารถเปิด – ปิดการทำงานของ GPO ชั่วคราว เพื่อไม่ต้องเสียเวลาลบ GPO เมื่อไม่ต้องการใช้งานและสร้าง GPO ใหม่เมื่อต้องการกลับมาใช้งานได้ดังนี้

  1. ไปที่คอนเทนเนอร์และคลิก GPO ที่ลิงก์อยู่ในคอนเทนเนอร์นั้น
  2. ที่หน้าจอด้านขวาให้คลิกที่แท็บ Details
  3. ที่ GPO Status ให้คลิกเลือกสถานการณ์ทำงานของ GPO ได้แก่

– All setting disabled ปิดนโยบายที่กำหนดไว้ใน GPO ทั้งหมด

– Computer configuration setting disabled ปิดเฉพาะนโยบายในหมวด Computer configuration

– Enabled เปิดการทำงาน GPO

– User configuration setting disabled ปิดเฉพาะนโยบายในหมวด User configuration

ปิด / เปิดการลิงก์ของ GPO

การปิดลิงก์ของ GPO ไว้ชั่วคราว จะส่งผลให้นโยบายจะถูกยกเลิกการบังคับใช้งานกับยูสเซอร์และคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้คอนเทนเนอร์นั้นทันที หากต้องการให้กลับมาบังคับใช้งานอีกครั้งก็ให้เปิดใช้ลิงก์ดังเดิม

  1. ไปที่คอนเทนเนอร์และคลิกขวาตรง GPO ที่ลิงก์อยู่
  2. ที่คำสั่ง Link Enabled ให้คลิกเอาเครื่องหมาย ออกเพื่อยกเลิกการลิงก์ หรือการกลับมาคลิกอีกครั้งให้มีเครื่องหมาย เพื่อเปิดการใช้ลิงก์

การลบ GPO

หากเราไม่ต้องการใช้ GPO ใดอย่างถาวรก็สามารถลบออกได้โดยคลิกขวาที่ GPO นั้นและเลือกคำสั่ง Delete