หุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์

แน่นอนว่าสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวของหุ่นยนต์และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้น หุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ เป็นเรื่องราวและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่เราควรศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้พูดไม่เช่นนั้นเราก็จะตามคนทั้งโลกไม่ทันเลยก็ว่าได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้ว

แต่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งหากได้ลองศึกษาเข้าไปลึกๆคนจะถามดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษามันเอาไว้ในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยากลำบาก

รายงานใหม่จากสถาบันระหว่างประเทศเม็กซิโก ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าภายในปี 2030 จะมีคนตกงาน 800 ล้านตำแหน่งทั่วโลก  เนื่องจากหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่เป็นผลกระทบต่อคนประมาณ 1 ใน 5 ของตลาดแรงงานโลกโดยข้อสรุปนี้  มีที่มาจากการเก็บข้อมูลของตัวอย่าง 800 อาชีพใน 16 ประเทศโดยรายงานระบุด้วยว่า 1 ใน 3 ของแรงงานในประเทศที่ร่ำรวย 

เช่นเดียวกันนี่และสหรัฐอเมริกาอาจต้องเข้ารับการฝึกทักษะใหม่เพื่อให้ประกอบอาชีพอื่นได้  โดยที่ผู้ทำงานควบคุมเครื่องจักรและแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดในประเทศที่ยากจน  กว่าจะมีเงินลงทุนกับเทคโนโลยีอัตโนมัติน้อยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เช่น  อินเดียจะมีตำแหน่งงานประมาณร้อยละ 94 ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่

นอกจากนี้คณะผู้เขียนรายงานชื่อว่า  งานของนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ช่วยทนายเสมียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกแทน ที่ด้วยระบบอัตโนมัติโดยแม็คเคนซี่ คาดการณ์ว่าตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่นแพทย์ ทนายความ และบาร์เทนเดอร์ จะเผชิญกับความเสี่ยงถูกแทนที่จากระบบอัตโนมัติน้อยกว่า รวมถึงงานที่มีรายได้น้อย เช่น คนสวน ช่างประปา

และผู้ดูแลคนเจ็บจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลาดต้องการวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะที่ตำแหน่งงานที่ใช้ระดับการศึกษาไม่สูง   จะมีจำนวนลดลงนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าในสหรัฐอเมริกาจะมีประมาณ 39 ถึง 73 ล้านตำแหน่งงาน  ที่หายไปภายในปี 2030

แต่จะมีแรงงานประมาณ 20 ล้านคนที่สามารถย้ายไปหางานในอุตสาหกรรมอื่น ทำได้ง่ายส่วนในสหราชอาณาจักร ขาดการระบุว่าจะมีตำแหน่งงานประมาณร้อยละ 20 เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ ภายในช่วงเวลาเดียวกันเขียนรายงานชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนภาษาในระดับเดียวกันกับช่วงศตวรรษ 1,900 อาชีพเกษตรกรรม จะถูกเปลี่ยนมาเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรมและเตือนว่าเทคโนโลยีใหม่

จะทำให้เกิดอาชีพใหม่คล้ายกับช่วงที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในทศวรรษ 1980 จึงทำให้เกิดงาน ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและธุรกิจออนไลน์ทั้งนี้คณะผู้เขียนรายงานที่ส่งเสริมให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ มีการออกโครงการฝึกทักษะใหม่ๆให้กับประชาชนด้วยเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับยุคสมัยแห่งหุ่นยนต์และ AI ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

 

สนับสนุนโดย.   gclub

Work from home โดยใช้เทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์มากมายในประเทศไทย ที่จำเป็นจะต้องมีการทำงานที่บ้านหรือเรียกได้ว่า work from home นั่นเอง เดี๋ยวนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญมากที่ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการมีการเปรียบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าการทำงานที่บ้านจะกินเวลาอีกหลายเดือนจนกว่าสถานการณ์จะสงบ แล้วสามารถกลับมาทำงานในสถานที่ปกติได้ จึงมีความสำคัญที่ธุรกิจต่างๆจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโครงสร้างในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมาก

ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการทำงานและติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารส่งไฟล์ภาพงานเสียงกันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันในบริษัทต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร

ในขณะนี้ Application มากมายมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานที่บ้านของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยก็กำลังปรับปรุงสิ่งต่างๆเพื่อให้สามารถตอบรับกับสิ่งที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถไปทำงานหรือเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานในสถานที่ปิดหรือในบ้านของตัวเองนั้นเอง Work from home ในต่างประเทศ

มีการทำมาแล้วในหลายๆประเทศ จึงมีซอฟต์แวร์มากมายเพื่อรองรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Skype ซึ่งสามารถทำงานในส่วนของการประชุมได้ เหลือในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Zoom ในปัจจุบันก็มีความนิยมขึ้นอย่างมากเพราะผู้คนไม่สามารถเดินทางไปประชุมในสถานที่ต่างๆ รวมถึงไม่มีใครสามารถเข้าไปที่บริษัทได้

เพราะว่าจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆให้เหมาะสมต่อการทำงานมากยิ่ง

บริษัทแต่ละบริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน สิ่งเหล่านี้เองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงทำให้เห็นว่าความสำคัญของเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและสามารถปฏิบัติงานเปรียบเสมือนกับการทำงานในสถานที่ทำงานปกติ

เพื่อให้ได้งานตรงตามเป้าและการวางแผนการประชุมในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประชุมที่สามารถใช้ Skype ดิสคอร์ดในการประชุมได้ หรือแม้แต่จะเป็นการส่งงานต่างๆผ่าน Google Drive ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานและการทำงานในสถานที่ต่างๆ

เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถตอบรับกับเทคโนโลยีเหล่านี้ที่สามารถทำงานในสถานที่ต่างๆได้

 

สนับสนุนโดย   gclub