อุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นต้น มีสายงานผลิตค่อนข้างเยอะ รวมถึงบุคลากรในประเทศไทยก็มีความรู้ความสามารถในการทำผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าในส่วนของการประกอบรถยนต์ขึ้นมา จึงทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้ในการผลิตสินค้าค่อนข้างเยอะ เพื่อลดต้นทุนทางด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปัจจุบันมีเศรษฐกิจตกต่ำค่อนข้างเยอะทำให้สิ่งที่กระทบนั่นก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์จำนวนมาก และอีกหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันนั้นก็คือมีราคาของต้นทุนทางด้านแรงงานค่อนข้างสูง ในส่วนนี้เองจึงทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างต่ำ

อย่างที่รู้กัน ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกันว่าจะไปลงทุนในประเทศข้างเคียงของเราที่มีวัฒนธรรม รวมถึงลักษณะในการทำงานที่คล้ายๆกัน แต่ในส่วนต้นทุนของแรงงานมีความต่างกันถึง 2 เท่า ส่วนนี้ทำให้เป็นส่วนที่ประเทศของเราสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องมีความเปลี่ยนแปลงโดยการลดต้นทุนทางด้านแรงงานให้ได้เยอะที่สุด มีการนำเข้าของเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน สิ้นเดือนนี้จะมีสิ่งสำคัญอย่างมากกว่าธุรกิจส่วนใหญ่

หากมีความต้องการที่จะอยู่รอดหรือเท่ากับในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน สร้างโครงสร้างในการทำงานที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเดียว

การนำเข้าของหุ่นยนต์และในส่วนของ Robot ต่างๆเข้ามาเรียนรู้งาน หากไม่สามารถปรับได้ทั้งโครงสร้าง ก็สามารถนำหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เพราะในปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศให้ความสนใจในการนำบุคลากรภายในองค์กรมาทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยจะสร้างศักยภาพในการทํางานสูงที่สุด สภาพของหุ่นยนต์และคนที่ทำงานร่วมกันออกมาสร้างงานที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะ

นี่เองคือรูปแบบอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยที่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการเป็นส่วนที่พัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการผลิต หรือให้ส่งคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาดูแลในส่วนของ Robot ต่างๆ

เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในประเทศไทยที่ต้องมีการเรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาโครงสร้างของรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมของตัวเองเพื่อให้มีโอกาสในการแข่งขันกับประเทศข้างเคียงมากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า UFABET ภาษาไทย