เทคโนโลยีและการเกษตร

เทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการทำการเกษตรอย่างมาก ในปัจจุบันมี Application รวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับการใช้งานของอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ณปัจจุบันที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกสินค้าการเกษตรเป็นจำนวนมากรวมถึงยังผลิตสินค้าทางการเกษตรส่งออกในระดับประเทศ

ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้นำที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก แต่การผลิตสินค้าและส่งออกจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ผมไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีความสามารถและภูมิศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกแต่เพียงเท่านั้น ยังมีประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงที่มีความสามารถในการทำเช่นเดียวกัน

สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาในการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาศักยภาพในการทำงานของเกษตรกร หรือความรู้ต่างๆที่ช่วยให้การทำการเกษตรสามารถดำเนินไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน คงไม่สามารถเถียงได้ว่าในปัจจุบันในประเทศที่ทำเกษตรกรรมมีเพิ่มเป็นจำนวนมาก กังหันเกษตรมีความดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะประเทศเพื่อนบ้านหันมามีความสามารถเช่นเดียวกันในการเพาะปลูกคล้ายกับไทย แข่งขันกันด้านราคาและการส่งออกรวมถึงจำนวนสินค้าต่างๆ ตั้งเวลานับหลายสิบปีแล้วที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

การนำเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าการปริมาณการให้น้ำถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและช่วยให้พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น หลายๆคนพยายามผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้การทำเกษตรง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือการรายงานผลว่าพื้นที่ดินและสถานที่ไหนมีแร่ธาตุเท่าไหร่บ้างและจำเป็น จะต้องเพิ่มในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าในส่วนของธาตุในดินต่างๆที่ทำให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

คงไม่สามารถจะเถียงได้ว่าในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆสามารถส่งองค์ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆรวมถึงทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆได้ว่า แต่ละปีมีการอัปเดตอย่างไรบ้าง

ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะในการทำงานแต่ละครั้งที่มีการดำเนินงานการเพาะปลูกจำเป็นจะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะสำหรับเกษตรกร หากการลงทุนนั้นไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนักจะทำให้การเกษตรหรือพื้นที่ทางการเกษตรสูญเสียประโยชน์อย่างมากและเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆได้

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน