การสำรวจแหล่งปิโตเลียม

การสำรวจแหล่งปิโตเลียม หลายๆ คนจะทราบกันดีว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องที่จะต้องอาศัยพลังงานที่ได้มาจาก     ปิโตเลียมเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณคงที่ทราบว่ากว่า ที่ปิโตเลียมนั้นจะกลายมาเป็นปิโตเลียมที่เรานำมาใช้ในปัจจุบัน   นี้นั้นจะต้องผ่านเวลามานานกว่าร้อยล้านปี

เพราะกว่าที่สิ่งมีชีวิตะตายแล้วเกิดการทับถมกันภายใต้ความร้อนและความดันที่ใต้พื้นดินนั้น ต้องใช้เวลายาวนานมากๆ เพราะฉะนั้นการที่เรานำปิโตเลียมมาใช้งานจึงต้องใช้อย่างให้รู้คุณค่ามากที่สุด

แน่นอนว่าปิโตเลียมนั้นมีทั้งบนบกและในน้ำ แต่กินที่เราจะนำน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติที่ได้จาก   ปิโตเลียมมาใช้ไดแล้วนั้น  เราจะต้องผ่านกระบวนการการเจาะสำรวจปิโตเลียมก่อน เพื่อให้เรารู้แน่ว่า จะมี   ปิโตเลียมสะสมอยู่จริงๆ หรือไม แล้วในการเจาะสำรวจปิโตเลียมละจะมีวิธีการเป็นอย่างไรแน่นอนว่าคุณจะต้องเกิดคำถามนี้เกิดขึ้นมา

ในหัวอย่างแน่นอนหลังจากที่เราได้กล่าวมาเมื่อข้างาต้น สำหรับการขุดเจาะ     ปิโตเลียมนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าก้านเจาะ  ซึ่งจะเป็นแท่นหมุนติดหัวเจาะไว้ที่ส่วนปลายโดยที่จะติดตั้งไว้บนฐานเจาะ ซึ่งจะมีทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ได้  โดยที่วิศวกรจะเลือกใช้หัวเจาะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของแหล่งปิโตเลียม

แต่ละแห่งอีกด้วย ส่วนกระบวนการเจาะสำรวจแหล่งปิโตเลียมนั้นจะเริ่มจากการใช้ก้านเจาะ  เซอะเข้าไปในหินพร้อมกับอัดน้ำโคลนซึ่งจะประกอบด้วย โคลนผง สารเพิ่มน้ำหนัก ผงเคมี และน้ำลงไปพร้อมกันพร้อมกับ สารหล่อลื้นขณะขุดเจาะ เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ดิน และก๊าซธรรมชาติดันขึ้นมาที่ปากหลุม แล้วน้ำโคลนที่ว่านี้ยังทำหน้าที่ลำเลียงเศษดิน ทรายในหลุมเจาะให้ขึ้นไปยังด้านบนอีกด้วย

และหลายคนอาจจะสงสัยว่าการที่เราขุดหลุมลึกขนาดนี้ทำไมหลุมยังคงตัวอยู่ได้ และนั้นก็เป็นเพราะว่าเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  “ท่อกรุ” นั้นเอง และเมื่อทำการขุดเจาะเรียบร้อยแล้วขันตอนต่อไปก็คือการทดสอบ     ปิโตเลียม และคำนวณหาจำนวนปิโตเลียมที่มี รวมทั้งศึกษาลักษณะโครงสร้างของแหล่งกักเก็บปิโตเลียม และชั้นหินโดยละเอียด

และเมื่อทำการขุดเจาะแล้วน้ำปิโตเลียมขึ้นมาทดสอบ สิ่งที่เราทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเราจะทำการออกแบบแท่นและวางแผนการผลิต แล้วสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะต้องดูความคุมค่าในการลงทุนด้วย แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมว่าพลังงานที่เราได้มาจากปิโตเลียมนั้นใช้แล้วก็หมดไป

 

สนับสนุนโดย.    Gclub ฟรี 500