ความเข้มข้นของการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอที

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆมีการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะ การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างมากพอสมควร ในยุคนี้เป็นยุคที่ในประเทศไทยมีการเติบโตในอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างมาก การเติบโตเหล่านี้มีส่วนช่วยผลักดันในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเติบโตค่อนข้างสูง การผลิตนักพัฒนานวัตกรรมรวมถึงบุคลากรที่มาช่วยในบริษัทของตัวเองที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นก็มีจำนวนมากมายในปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการเติบโตของทางด้านเทคโนโลยีรวมทั้งยังมีการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านไอทีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในบริษัทที่ผลิตซอฟแวร์ที่ใช้ในสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจรวมทั้งยังใช้ในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทั่วไป และยังมีบริษัทที่ผลิต Application ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน ต้องยอมรับในยุคปัจจุบันมีการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านไอทีค่อนข้างเยอะ ผู้คนส่วนใหญ่ในแผนกไอทีมีความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจจำนวนมหาศาล ซึ่งวัฒนธรรมหรือรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงค่า

ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เชื่อมต่อระหว่างความรู้ต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Social Media ที่ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนรวมทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ และยังมีในส่วนของการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งยังมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีราคาค่อนข้างถูก ผู้คนสามารถจัดหาได้ในราคาที่ไม่แพงและยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน นี่จะเป็นรูปแบบในการพัฒนาของบริษัทไอทีเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความต้องการผู้คนที่จะใช้ในส่วนของ Application

รวมทั้งยังมีในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์ในปัจจุบันก็สามารถที่จะควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้ว หรือยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนี้จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย

ยังมีการแข่งขันมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะในขณะนี้ทุกๆประเทศมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีให้มีการทำงานดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามบริษัทในประเทศไทยรวมทั้งยังมีคนอื่นอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วม หากมองในปัจจุบันที่มีบริษัทที่แข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีค่อนข้างเยอะและก็คงจะเป็นบริษัทที่ประเทศจีน เพราะในปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนจำนวนมาก 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Holiday Palace